GASKEURING G607

NU OOK BIJ CAMPER- & CARAVANSERVICE DE BLAAIJ

Maak afspraak

Gaskeuring G607 campers en caravans.

Wie met zijn camper of caravan naar Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland reist, kan het zomaar overkomen. Bij het aanmelden bij de beheerder van een camping wordt gevraagd naar het logboek van de gaskeuring. Doorgaans leidt dit tot verbaasde blikken bij de eigenaar van de campers of caravan indien hij / zij niet in Duitsland woonachtig is.

Iedere twee jaar

Al ruim 10 jaar moet de gasinstallatie, van caravans en kampeerauto’s die in Duitsland geregistreerd zijn, een tweejarige
gaskeuring (DGW G 607) ondergaan. Nieuwe caravans en kampeerauto’s krijgen bij nieuw-aflevering een logboek mee, waarin de gasinstallatie technisch beschreven wordt. Tevens wordt de installatie op de technische eisen gekeurd, waarbij onder meer de gasdichtheid wordt beproefd. Iedere twee jaar dient een herkeuring te worden uitgevoerd, waarbij wordt gecontroleerd of de gasinstallatie nog steeds aan alle criteria voldoet. Controle van o.a. drukregelaar, gasslangen en lekdichtheid zijn vaste onderdelen van de herkeuring. Indien de herkeuring met goed gevolg werd doorstaan, wordt hiervan in het logboek melding gemaakt.

Logboek

Steeds meer beheerders van campings vragen niet alleen hun Duitse gasten, maar ook anderen naar het overleggen van dit logboek alvorens zij tot de camping worden toegelaten. Niet-Duitse eigenaren van caravans of kampeerauto’s kunnen dit logboek doorgaans niet overleggen, eenvoudigweg omdat deze keuringen niet in andere landen worden uitgevoerd. Menige bezitter van een caravan of kampeerauto heeft hiervan vorig jaar al mogen ervaren wat de consequentie van het ontberen van het logboek kan zijn: geen logboek, geen plaats ! In toenemende mate kiezen campingbeheerders in Duitsland ervoor om recreanten te weigeren, omdat zij niet de verantwoording op zich willen nemen voor de gevolgen van eventuele ongelukken. De campingbeheerder is immers aansprakelijk voor de veiligheid en het houden van toezicht hierop op zijn eigen terrein.

Inspectie

Caravan en kampeerauto’s die hier ter inspectie worden aangeboden, zullen conform de eisen en richtlijnen van de Duitse gaskeuring beoordeeld worden. Alleen voertuigen welke voorzien zijn van een originele / af fabriek gemonteerde gasinstallatie kunnen ter inspectie worden aangeboden. Deze inspectie vangt aan met een administratieve beoordeling van het aanwezige logboek, waarbij deze op juistheid en volledigheid wordt beoordeeld. Aangebrachte modificaties ten opzichte van het oorspronkelijk afgegeven document zullen in het logboek worden verwerkt.

Indien er geen logboek aanwezig is, zal een beperkte opname van de installatie worden uitgevoerd en een nieuw logboek worden opgesteld. Aansluitend vindt de feitelijke inspectie plaats van de conditie van de gasinstallatie. Bij goedkeuring van het object wordt in het logboek de goedkeur vastgelegd en een goedkeurzegel bij de gasinstallatie geplaatst.

In Duitsland is deze keuring verplicht. Steeds meer Duitse campingbeheerders vragen dit logboek ook van hun gasten buiten Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De campingbeheerders zijn immers aansprakelijk voor de veiligheid van de camping. Sinds afgelopen jaar heeft men de gevolgen hiervan al kunnen merken. Geen logboek, geen standplaats.

 

G607 GASKEURING PAKKETTEN

G607 GASKEURING CARAVAN

€67,50
Inclusief montage

G607 GASKEURING CARAVAN + ONDERHOUDSBEURT

€215,-
Inclusief montage

G607 GASKEURING CAMPER

€75,-
Inclusief montage

Goedkeuring

Eigenaren van campers en caravans kunnen voor deze gaskeuring terecht bij Camper- & Caravanservice de Blaaij. Er wordt dan op technische eisen gecontroleerd zoals de gasslangen, de drukregelaar en de lekdichtheid van de installatie. Een geslaagde keuring wordt in het logboek vermeld. Er wordt een zegel bij de gasinstallatie geplaatst. Dit alles gebeurd volgens de Duitse richtlijnen van G607 keuring.

We helpen je graag persoonlijk verder.

 

Wil je een vrijblijvende offerte op maat? Of heb je nog vragen?
Bel ons en we helpen je graag persoonlijk verder.

 

Bel: 0165 – 304 395

...Zullen we je bellen?